Burs Kayıt Formu

TEV EĞİTİM (ÜNİVERSİTE) BURSU

Açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

 
 • Başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir.
 • COVID-19 nedeniyle ebeveyni veya vasisi vefat eden öğrenciler, üniversite/fakülte/yüksekokullarına kontenjan olmadığı takdirde "TEV Covıt-19 Burs Başvuru Formu" nu doldurmalıdır. 
 • TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)
 • Yazışmalar, bildirimler ve başvuru formunu doldurabilmek için gereken geçici kod SMS ile cep telefonunuza gönderileceğinden geçerli bir cep telefonu numarası kullanılması zorunludur. Ayrıca, TEV bursiyer adayı olduğunuz süreçte ve sonrasında sizinle kurulacak iletişimler e-posta ve sms ile yapılacağından kendinize ait cep telefonunu ve e-posta adresini forma doğru olarak yazmanız çok önemlidir.
 • TEV bursunu almaya hak kazandığınız takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize, TEV bursunu almayı onaylamanız için e-posta gönderilecektir. Tarafınıza gönderilen e-postaya belirtilen süre içinde cevap vermediğiniz takdirde TEV bursunu alma hakkı kaybedilecektir.
 • İstenilen belgeler genelde e-devlet üzerinden alınmaktadır. Formu doldurmak ve gerekli belgeleri hazırlayabilmek için hem sizin hem anne ve babanızın e-devlet şifresi olması gerekmektedir. Eğer yoksa PTT’den hem kendiniz ,hem anne ve babanız e-devlet şifresi almalıdır. Evraklar eksik olduğu takdirde aday elenecektir.
 • Sorularınız olduğu takdirde web sayfamızdan sıkça sorulan soruları inceleyebilir, 444 0838'den bant kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihleri : 6 Eylül - 6 Ekim arasındadır.
2021-2022 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 800 TL ‘dir. 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim (Üniversite) Bursu vermektedir.

 


 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için :
  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
  • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

 


 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri, 
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

 


 

EKLENECEK BELGELER

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Burs Başvuru Forumu ve aşağıda belirtilen belgeleri TEV tarafından SMS veya e-posta ile adaylara gönderilecek linke yükleyeceklerdir.

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

 
 1. TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu,
 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)
 3. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),
 4. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
 5. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
  1. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.
 6. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
 8. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  1. Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
  2. Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  3. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir ) Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
  4. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  5. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  6. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  7. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 12. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 13. Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)


EVRAKLARIN HAZIRLANMASI VE BAŞVURU SÜRECİ:

 
 • TEV başvuru süresi sonunda ön değerlendirme yapacaktır. TEV'in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak linke eklenecek belgeleri yüklemeleri gereklidir.
 • Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.

 


 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • COVID-19 nedeniyle seçim sürecinde değişiklik olduğu takdirde duyuru yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • Koruma altında olan öğrenciler; başvuru formunu ve mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri TEV tarafından SMS veya e-posta ile adaya iletilecek linke yükleyeceklerdir.  (Koruma altında olduklarına dair onaylı/kaşeli resmi belgeyi eklemeleri gerekmektedir.)
 • Engelli öğrenciler; başvuru formunu, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri TEV tarafından SMS veya e-posta ile adaya iletilecek linke yükleyeceklerdir.
 • Korona nedeniyle ailede vefat varsa; başvuru formuna ölüm belgesi de eklenmelidir.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 • Burs kazanan öğrencilere burslarının yatacağı banka hesabıyla ilgili SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. 
 • Başvuru formunu sorunsuz doldurabilmeniz için cep telefonundan doldurmamanız, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.
 • Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 


 

EK BİLGİLER

Bursiyer Seçimi

 

 • Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, mülakata katılan adaylar arasından seçilenlerin isimlerini imzalı tutanak ile TEV’e bildirir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. COVID-19 önlemleri kapsamında mülakatlarla ilgili değişik olması durumunda e-posta, SMS ve/veya tev.org.tr internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
 • TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi

 

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

 

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra, imkanı olduğu taktirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.